Test & Envanterler
Memnuniyet Anketi
Yetkinlik Bazlı
İnsan Kaynakları Sistemi
Kültürel İncelemeler

ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ

İnsan Kaynaklarında kalıcı iş çözümleri yaratarak başarı sağlamak için öncelikle sorunun temeline inmek gerekir. Bunun için “Mevcut Durum Analizi” kapsamında çalışanların şirketi nasıl algıladıkları önemlidir.

Şirket içerisinde çalışanların yaşamış oldukları memnuniyet ya da memnuniyetsizlik alanları hakkında yöneticilerin ve çalışanların fikirlerini almak, ana nedenleri hakkında veri toplamak, iyileştirme fırsatlarını belirleyerek şirket ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru ve objektif algılayarak ortaya çıkartmak için ÇALIŞANIN GÖZÜ ile18 ana başlık, yaklaşık 150 soruda firmanın detaylı CHECK-UP'ı yapılmalıdır.

ANA GRUPLAR:  Şirket Geneli,  Çalışma Ortamı, Şirket İmajı, Şirket Kültürü, Şirkete Olan Bağlılık ve Güven, Yönetime Katılım, Motivasyon, Ekip Çalışması, Üst Yöneticiler, Bir Üst Amirim, Görev, Yetki ve Sorumluluklar, Bilgi Akışı ve İletişim, İşe Alma ve Yerleştirme, Eğitim Kariyer, Performans, Ücret, Ek Kazançlar ve Diğer İmkanlar, Değişim Yönetimi 

Nasıl Uygulanacak,  Hangi Yöntem Kullanılacak ? 

 Anket  Uygulaması (Tüm Çalışanlar)

 Birebir Görüşmeler(Bölüm Yöneticileri / Şirket Yönetimi)

 Fokus Grup/ PaylaşımToplantıları (Bölümler Bazında)

Ne Elde Edilecek , Ürünler Neler ?

 Firmanın SWOT Analizi

 Mevcut Durum Analiz Raporu

 Stratejik Yol Haritası (Kısa, Orta, Uzun dönemli)

Firmaya Katkısı Ne Olacak ?

 Firmanın SWOT Analizini yaparak; zayıf ve güçlü yönlerini, fırsat ve tehdit olabilecek alanları tespit etmek,

 Sağlıklı ve somut veriler üzerinden hareket etmek,

 Öncelikleri acilivet ve önemine göre belirlemek,

 Raporun firma için “Rehber” niteliğinde olması ve bu doğrultusunda Kısa, Orta ve Uzun vadeli iyileştirme adımlarını planlamak.


Sanalnet