Test & Envanterler
Genel Yetenek Testleri
16 PF Kişilik Envanteri
Memnuniyet Anketi
Yetkinlik Bazlı
İnsan Kaynakları Sistemi
Kültürel İncelemeler

KÜLTÜREL İNCELEMELER

Bugün işletmelerimizin rekabet edebilirliği insan kaynağına farklı bir açıdan bakabilmekle mümkündür. Bu farklı bakış günlük hayatımızda çok sık kullandığımız, ama bugüne kadar işletme ile belki de bağdaştıramadığımız "KÜLTÜR" kavramıdır.

"KÜLTÜR" kelimesi ile ilgili farklı tanımlar yapılmış olsa da tüm tanımlarda olan ortak özellik "ORTAK DEĞERLERİ" paylaşan kişilerin bir arada olması ve kültürün "bireyin davranmışlarını olumlu / olumsuz yönde etkilemesidir". Çünkü, bireyin doğdu ve yaşamış olduğu çevrenin kültürü,  kişinin iş yaşamına katılması ile işletmenin içindeki diğer farklı kültürler ile bir araya gelerek bazen kan uyumu sağlar, bazen de  kan uyumu sağlamayarak firmanın başarı eğrisini etkilemektedir.


 

 

Kültür kavramı çok geniş ve derin bir kavram olup işletme üzerindeki etkisi "Demografik Boyutu" ve "İnsan Kaynakları Süreçleri"  üzerindeki etkisi ile analiz edilebilir.

 

KÜLTÜRÜN DEMOGRAFİK  BOYUTU 

  Yaşadığınız şehrin demografik yapısı  işletmenizi nasıl etkilemektedir ?

 Firmanızdaki demografik değişkenlerin dağılımın işletme içindeki konumlandırılması nasıl?

 Şirketinizin Demografik Haritası bazı gerçekleri ortaya çıkartabilir mi ?

 

KÜLTÜRÜN İNSAN KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 Kültürün işletme içinde konumlandırılması, toplumu oluşturan bireylerlerin sahip oldukları kültürün iş hayatına dahil olması ile mümkündür. Kültürün, "ortak değerler" temelinde hareket etmesi ile her birey sahip olduğu kültürün etkilerini iş hayatına bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yansıtmaktadır. 

 

    İşe & Alma Yerleştirme sürecinde hep aynı yerden, okuldan olan kişiler mi tercih ediliyor ?

  Performans Yönetimi sürecinde hep aynı kişiler mi yüksek puan alıyor ?

   Kariyer Yönetimi  sürecinde hep aynı kişiler mi terfi ediyor ?

   Eğitim Yönetiminde sürecinde gelişim fırsatı hep aynı kişiler için mi var ?

   Ücret Yönetimi sürecinde en yüksek ücretler hep aynı kişilerin mi ?

  tüm bu sorulara yanıtınız "EVET" ise ....

 

KÜLTÜR Kavramını analiz etmenin zamanı geldi demek... ÇünküKültür, grup üyelerinin duygu, düşünce ve hareketlerine yön veren inanç, varsayım ve kültürel bilgiler gibi bilişsel öğelerden oluşmaktadır. Bunlar, kültürün temel tanımında olan ortak değer, beklenti ve davranışların bilinç altına yerleşmesidir. Bir diğer değiş ile İşe Alma & Yerleştirme sürecini kültürün farklılık boyutu ile değerlendirdiğimizde adayın mülakat yapan kişi ile aynı etnik gruptan, aynı coğrafi bölgeden, aynı okul mezunu olanları tercih etmesi  söz konusu olabilmektedir. Çünkü, kültürün "ortak değerler" etrafında konumlandırılması sonucu, ortak değerleri  paylasan kişiler, kendisi ile aynı değerleri paylasan kişilere karsı daha pozitif bir yaklaşım gösterme eğilimindedir.

Performans Yönetimi Sürecinde kendisi ile aynı ortak değerleri paylaşan kişilere karşı daha pozitif değerlendirmelerde bulunma eğilimi söz konusu olabilmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi açısından en hassas, en tehlikeli ve sonuçları bireyin ücretini, kariyerini doğrudan etkilemekte olup işletme üzerinde etkileri kaçınılmaz olmaktadır. Kendisi ile aynı ortak değerleri paylaşan kişileri daha üst pozisyonlara terfi ettirilmesi ile kültürün işletme içerisindeki  hakimiyetini arttırabilmektedir. Kültürün daha üst ve yönetsel pozisyonlara yerleşmesi, alt fonksiyonlarda daha kolay yaygınlaşmasına neden olabilmektedir.

Kendi grubundaki insanları merkeze alma eğilimi ve onların inançlarını, davranış tarzlarını ve değerlerini daha pozitif yorumlamaya eğilimi ile "yandaş" olarak tanımladığımız yaklaşımın etkileri görülmeye başlamıştır. Dolayısı ile kendi dışındaki diğer gruptaki kişiler arasında gizli "BİZLER/ ONLAR" kavgası olmaya başlamıştır. İnsan Kaynakları ile ilgili bu süreçlerde yaşanabilecek en ufak bir ayrımcılık, kültürün işletme üzerinde negatif etkisini gösterip işletmeye zarar vermeye başlayacaktır.

Dolayısı ile buralarda  KÜLTÜR AÇIDINDA yapılan değerlendirmelerin POZİTİF  veya NEGATİF ETKİLERİ analiz edilip işletmeye olan sonuçlarını değerlendirebilmek fark yaratmanın en önemli temel unsurlarından biridir. Buralarda, yaşanan negatif etkiler, bireylerin işletmedeki yaratıcılık ve yenilikçilik motivasyonlarını olumsuz şekilde etkilemektedir, kültürün pozitif etkileri ise fark yaratmada en önemli motivasyon kaynaklarıdır.

Bu etkileri değerlendirmek için KARAR SİZİN.... 


Sanalnet