Test & Envanterler
Genel Yetenek Testleri
16 PF Kişilik Envanteri
Memnuniyet Anketi
Yetkinlik Bazlı
İnsan Kaynakları Sistemi
Kültürel İncelemeler

Genel Yetenek Testleri Nedir?

Adayın diğer adaylara göre doğru ve yanlış sonuçlara göre gösterdiği başarının ölçülmesidir.

Genel Yetenek Testleri Neyi Amaçlıyor?

Adayın hızlı öğrenme, öğrendiklerinden sonuçlar çıkarma, bunları yeni durumlara uygulama, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Genel Yetenek Testleri Nerede Kullanılır?

"İşe Alma & Yerleştirme" ve "Kariyer Planlama" Sürecinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

 

TESTLER

NEYİ ÖLÇER ?

HEDEF KİTLE

Genel Yetenek Testi

Soru: 60

Süre: 20 dakika

Genel olarak zihnin problem çözme yeteneğini ölçer.

İdari ve Operasyonel Pozisyonlar

     

Sözel  ve Sayısal Yetenek Testi

Soru: 36

( 18 Sözel + 18 Sayısal)

Süre: 36 dakika

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yeteneklerini ölçer.

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

     

Sözel Algılama Testi

Soru: 78

Süre: 3 dakika

Bireyin sözcüklerle ilgili benzerlik ve farklılıkları hızlı bir şekilde ayırt edebilme yeteneğini ölçen dikkat testidir.

İdari ve Operasyonel Pozisyonlar

     

Sayısal Algılama Testi

Soru: 48

Süre: 3 dakika

Bireyin sayısal ifadeler ile ilgili benzerlik ve farklılıkları hızlı bir şekilde ayırt edebilme yeteneğini ölçer.

İdari ve Operasyonel Pozisyonlar

     

Temel Aritmetik

Sayılar Testi

Soru: 54

Süre: 8 dakika

Bireyin hızlı ve doğru sayısal işlem yapabilme ve matematiksel kavramları anlama yeteneğini ölçer.

İdari ve Operasyonel Pozisyonlar

     

Uygulamalı Aritmetik  Testi

Soru: 17 ana ve onların altındaki 3 ya da 4 alt soru

Süre:  Yok

Bireyin iş hayatında karşısına çıkabilecek aritmetik problemleri çözme yeteneğini ölçer.

İdari ve Operasyonel Pozisyonlar

     

Yönetsel  Aritmetik Testi

Soru: 18

Süre:  Yok

Bir yöneticinin yönetsel sorumlulukları çerçevesinde  aritmetik hesaplama yeteneği, yönetim kademelerine has konulardaki sorularla ölçen bir testtir.

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

     

Hafıza Testi

 - Görsel Hafıza (16 soru)
 - Sözel Hafıza (20 soru)
   - Sayısal Hafıza (12 soru)

Süre: 9,5 dakika

Bireyin sözel, sayısal ve görsel  içeriğin hızlı tanımlanması ve hatırlanması yeteneğini ölçmektedir.

İdari ve Operasyonel  Pozisyonlar

     

Algılama Testi

Soru: 54

Süre: 8 dakika

Bireyin sözcük ve sayılardaki detayları çabuk algılamayı, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları hızlı bir şekilde tespit edebilmeyi ölçmektedir.

İdari ve Operasyonel  Pozisyonlar

     

Detay Algılama  Testi

Soru: 48

Süre: 8 dakika

Tamamen şekillerden  oluşan, sözcük içermeyen ve çizimlerdeki detayları hemen algılamayı, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları hızlı bir şekilde ayırt edebilme yeteneğini ölçer.

Teknik ve Mekanik

Pozisyonlar

     

Şekilsel Yetenek Testi

Soru: 25

Süre: 20 dakika

Soyut kavrama, mekansal algı ve 3 boyutlu anlama yeteneğini ölçmektedir

 

     

El Göz Koordinasyon  Testi

Soru: 4 Alt Testen oluşur

Süre: 11 dakika

El ve göz hareketlerini koordine edebilme yeteneğini ölçer.

Teknik ve Mekanik Pozisyonlar

     

Teknik Araç Bilgi Testi

Soru: 50

Süre: 10 dakika

Teknisyenlerin fabrikadaki mekanik işlerde kullanılan araç, ekipman ve makinelerin kullanım amaçlarını ve diğer ilgili nesnelerle olan ilişkilerini anlama yeteneğini ölçer.

Teknik Pozisyonlar

     

Dikkat Testi

(Mavi Yaka)

Bireyin harfler ve sayılarla ilgili detayları hızlı algılayabilme, benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilme yeteneğini ölçer. 

İdari ve Operasyonel  Pozisyonlar

     

Mekanik Yetenek Testi

(Mavi Yaka)

Soru: 30

Süre: 10 dakika

Mekanik bilgi gerektiren işlerde kullanılan ilkeleri anlama yeteneğini ölçer.

Teknisyen Grubu

     

Mekansal Algı Testi

Soru: 30

Süre: 15 dakika

Cisimlerin birbirine göre ilişkilerinin algılanıp, 3-boyutlu algılama becerilerinin ölçmesinde kullanılmaktadır .

Endüstriyel Tasarım, Mimarlık,  Mühendislik ve Teknik Düzeydeki  Pozisyonlar

     

Soyut Kavrama Testi

Soru: 25

Süre: 10 dakika

Bireyin kavrama yeteneğini sözlü olmayan bir materyalle ölçen bir testtir. Şekiller arasındaki soyut ilişkileri algılama yeteneğini içerir.

Tüm pozisyonlar

     

Genel  Kültür Testi

Soru: 60

Süre: 15 dakika

Bireyin çeşitli konulardaki genel ve güncel bilgilerinin ölçülmesini, Genel Kültür seviyesini belirlemeye yönelik bir testtir.

Uzman ve Üstü Pozisyonlar

     

Türkçe Dilbilgisi ve İmla Testi

Bireyin Türkçe’de dilbilgisi ve imla kurallarını ne ölçüde bildiklerini ve de uygulayabildiklerini ölçmek üzere tasarlanmıştır.

Yoğun bir şekilde yazışmaların yürütülmesini içeren sekreterlik, yönetici asistanlığı ve idari işler gibi pozisyonlar.

     

İngilizce Testi 

İngilizce Bilgi Testi

Soru: 60

Süre: 45 dakika

İngilizce Seviye Testi

Soru: 80

Süre: 30 dakika

Bireyin İngilizce bilgisinin; dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okunduğu zaman anlama boyutlarında değerlendirildiği bir bilgi testidir.

İş gereği İngilizce kullanılması gereken tüm pozisyonlar için kullanılan bir testtir.

 


Sanalnet