Test & Envanterler
Genel Yetenek Testleri
16 PF Kişilik Envanteri
Memnuniyet Anketi
Yetkinlik Bazlı
İnsan Kaynakları Sistemi
Kültürel İncelemeler

Kişilik Envanteri Nedir ?

Doğru veya yanlış olmayıp, sadece kişinin kişiliği ile ilgili faktörlerin değerlendirilmesi.

Kişilik Envaterleri Neyi Amaçlıyor ?

Çalışanların ilgi düzeyleri, yönetim becerileri, soyut düşünme kapasiteleri, strese dayanıklılıkları, başkalarını kontrol altında tutma, değişiklik arama, kendilerini yansıtma istekleri, kurallara bağlılık düzeyleri ve otoriteye karşı tavırları gibi birçok kişilik özelliği hakkında bilgi vermektedir.

Kişilik Envanterleri Nerede Kullanılır ?

"İşe Alma & Yerleştirme" ve "Kariyer Planlama" Sürecinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

16 PF Kişilik Envanteri Neyi ölçüyor ?

5 Global Kişilik Faktörü olan Dışadönüklük, Endişe Düzeyi, Gerçekçilik, Bağımsızlık , Oto-Kontrol ile

16 Temel Kişilik Faktörü olan Sıcakkanlılık, Problem Çözme, Strese Tölerans, Baskınlık, Canlılık, Kurallara Bağlılık, Sosyal Girişkenlik, Duyarlılık, İhtiyatlılık, Soyuta Odaklılık, Ketumluk, Kendini Sorgulama, Değişimlere Açıklık, Kendine Yeterlilik, Mükemmeliyetçilik, Gerginlik faktörlerini irdelenmektedir.

ENVANTER

NEYİ ÖLÇER ?

HEDEF KİTLE

16 PF Kişilik Envanteri

- 16 PF Temel Sonuç Raporu
- 16 PF Temel Yorum Raporu
- 16 PF Kariyer Gelişim Raporu

Normal kişilik özelliklerinin geniş ve güvenilir ölçümünü sağlamaktadır.

Mevcut Çalışanlar ve Adaylar

16 PF Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Başarı ile ilgili olan kişilik boyutlarını analiz ederek kişinin liderlik ve yöneticilik potansiyelini değerlendirmektedir.

Mevcut veya Potansiyel Yöneticiler

İş Yeri Uyum Envanteri

Soru: 50

Süre: 25 dakika

Bireyin dürüst davranma, iş yeri kurallarına uyum sağlama ve iş yerinde saldırgan davranış gösterme riskini ölçer.

Mevcut Çalışanlar ve Adaylar
Sanalnet