Test & Envanterler
Genel Yetenek Testleri
16 PF Kişilik Envanteri
Memnuniyet Anketi
Yetkinlik Bazlı
İnsan Kaynakları Sistemi
Kültürel İncelemeler

İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMLERİN KURULMASI

Artan rekabet ortamında ve değişen iş yapış şekilleri ile insan kaynağını daha verimli kullanmak için öncelikli olarak İnsan Kaynakları Sistemleri belli bir metodoloji çerçevesinde kurulmalıdır. Kullanılacak olan metodoloji uluslararası etkinliği ispatlanmış ve dünyada birçok uluslararası şirketlerde kullanılan “Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi” sizin şirketiniz için de rekabet avantajı sağlamalı.... 

YETKİNLİK MODELİ

Yetkinlik kavramı, İnsan Kaynakları literatürüne ve uygulamaya sonradan giren bir kavran olsa dahi, birçok meslektaşın İK Süreçleri için merhem gibi geldi. Çünkü,

Yetkinlik: Bir organizasyonda mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan; bilgi, beceri ve kişilik özelliklerini (tutum) kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır.

Şirket kültürünü tanımlayan ve şirketin  belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmasına yardımcı olan yetkinlikler,  şirketin stratejik kavramları olan vizyon, misyon ve değerler ve şirketin alt yapısını oluşturan Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları doğrultusunda tasarlanan Yetkinlik Modeli; Temel, Yönetsel ve Teknik Yetkinlikler'den oluşmaktadır.

 TEMEL YETKİNLİKLER : Bütün çalışanların sahip olması gereken ve Şirket Kültürü'nü oluşturan yetkinliklerdir.

 YÖNETSEL YETKİNLİKLER : Organizasyon Şemasına göre İlk, Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin sahip olması gereken yönetsel beceriler

 TEKNİK YETKİNLİKLER : Görev Tanımlarında  tanımlanan işin yapılabilmesi için bölümler ve pozisyonlar bazında çalışanların sahip olması gereken bilgi ve becerilerdir.

YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMİ

Bilgi, beceri ve kişilik özelliklerinin davranışa dönüşmesi olarak tanımlanan yetkinlik kavramı İnsan Kaynakları'nın bel kemiği  olarak tanımlanmakta olup, İnsan Kaynakları'nın tüm süreçleri ile entegre ilişki içerisindedir.

Neden Yetkinlikler ?

Şirket misyon, vizyon, hedef ve stratejilerini gerçekleştirmeye katkı sağlar,
İnsan Kaynakları Sistemleri arasında bütünsellik sağlar, 
Teknik Yetkinlikler ile çalışanların potansiyel becerilerini/verimliliklerini yükseltmeye katkı sağlar, 
Şirket içerisinde Temel Yetkinliklerin tanımlanması ile ortak kültür oluşturur, 
Gözlemlenebilir göstergeler ile adil değerlendirme sağlar,
Maliyetleri düşürücü olmalı. 

Hangi İnsan Kaynakları Sistemlerinde Kullanılacak ?

Yetkinlik Bazlı İşe Alma & Yerleştirme

İşe Alma & Yerleştirme Sisteminin Kurulması, 
Yetkinlik Bazlı Mülakat Eğitimi,
Değerlendirme Merkezi Uygulaması.

Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sisteminin Kurulması, 
Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Eğitimi.

Yetkinlik Bazlı Kariyer Yönetimi

Kariyer Planlama Sisteminin Kurulması
Değerlendirme Merkezi Uygulaması.

Yetkinlik Bazlı Eğitim Yönetimi

Performans Değerlendirme Sonuçlarına göre Eğitim Geliştirme Sisteminin Kurulması,
Eğitim İhtiyaç Analizi


Sanalnet