Test & Envanterler
Memnuniyet Anketi
Yetkinlik Bazlı
İnsan Kaynakları Sistemi
Organizasyonel Altyapı
Organizasyon Şeması
Görev Tanımları
İK Sistemleri Kurulması
Kültürel İncelemeler

ORGANİZASYONEL ALTYAPI

Firmaların kurumsallaşma ve yeniden yapılandırma sürecinde, İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili alt yapı çalışmalarını yapmaları şirketin verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Altyapı çalışmalarında Organizasyon Şeması, Görev Tanımları ve Yetkinlik Profilleri birbirine bağlı üç silahşör gibidir, biri eksik ise sonuç hüsran olur...

ORGANİZASYON ŞEMASI

Düşünün temelsiz ev olur mu ? Olmaz elbet. Ya Organizasyon Şemasız şirket. Olmaz elbet, çünkü organizasyon şeması bir şirketin temelidir. Şirketin hangi temeller üzerine kurulacağı, hiyerarşik olarak aradaki bağlantıların nasıl olacağınız bize önceden söyler ki ;

Tüm çalışanlar hiyerarşik olarak bağlı oldukları Bölüm  ve Yöneticiyi bilsin,

Yönetsel anlamdaki belirsizlikler ortadan kalksın,

Organizasyon, yönetim ve kontrol mekanizması daha kolay olsun


GÖREV TANIMLARI

Organizasyon Şeması doğrultusunda oluşturulan pozisyonlara bazında KİMİN NE GÖREV yapacağını bize önceden söyler ve şirkete kazanımları aşağıdaki gibidir;

Pozisyon bazında gerekli kriterler tanımlanarak "Doğru İşe, Doğru Kişi" ilkesinin  uygulanması,

Bireyin Şirket Kültürüne ve Pozisyonun Gerekliliklerine uygunluğunun tespit edilmesi,

Çalışanların yerine getirmeleri gereken görev ve sorumluluklar açık bir şekilde tanımlanarak belirsizliklerin ortadan kaldırılması, 

Pozisyonun gerektirdiği  yetki ve sorumlulukları tanımlar,

Yönetimin, çalışanlardan beklentilerini net bir şekilde tanımlaması,

Birey kendi sorumluluğunda olan görev ve yetkileri biliyor olması Görev ve Sorumluluk bilincini artırması,

Yeni işe başlayanların kendisinden ne beklendiğini bilerek, firmaya olan adaptasyonun hızlandırılması, 


Sanalnet