KÜLTÜRÜN İNSAN KAYNAKLARINA ETKİSİ

İK Danışmanı Sema Adalı`nın hazırladığı “Kültürün İnsan Kaynaklarına Etkisi” isimli kitap, Bursa sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak…

Araştırmaya dayalı kitap, Bursa`da farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerel, yabancı ortaklı ve yabancı şirketlerde çalışan toplam 7 bin 576 kişiyle ilgili veriler analiz edilerek hazırlandı…

Sema Adalı, söz konusu araştırmanın, “kültür”ün demografik boyutunun dinamik ve değişken yapısının; Bursa kentini, sanayisini ve işletmelerin demografik yapısını nasıl etkilediğini gösterdiğini kaydetti. Kültür kavramının merkezinde her zaman paylaşılan ortak değerlerin yer aldığını ifade eden Adalı, “Aynı kültürel geçmişe sahip olan kişiler, aynı ortak değerleri paylaşıyor. Ancak bu `ortak değerler` mevcut şehrin demografik yapısını ve işletmeyi kaçınılmaz olarak etkiliyor. Kültürün işletme üzerindeki pozitif veya negatif etkisini en kolay görebileceğimiz yer `İnsan Kaynakları Süreçleri`dir” dedi.

KİTAP İÇERİĞİ

I.BÖLÜM
1.Kültür, Çok Kültürlülük, Kültürel Farklılık Kavramı
2.Kültürü Etkileyen Faktörler
3.Kültürün Organizasyonel Yapı İçerisindeki Yeri ve İş Dünyasına Etkisi

II.BÖLÜM
1.Araştırma Konusu ve Hipotezi
2.Araştırma Amacı
3.Araştırma Kapsamı

III.BÖLÜM
1.Bursa`nın Türkiye İçindeki Konumu
2.Makro Bakış Açısı ile Bursa`nın Demografik Yapısı

IV.BÖLÜM
1.Araştırma Sonuçlarının Ana Profili
2.Uygulama Örneği ve Analiz Sonuçları


Sanalnet